وزیر خارجه آلمان امروز پنجشنبه به پاریس سفر خواهد کرد تا در جلسه‌ی مشترک سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس درباره ایران شرکت کند.