معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در امور سایبری، در میان تنش ها بر سر اوکراین به اروپا سفر می کند تا راههای تقویت انعطاف پذیری آمریکا و ناتو در فضای سایبری را بررسی کند.