منابع افغانستانی خبر داده‌اند که قرار است احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت پنجشیر و صلاح‌الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی افغانستان به مسکو بروند.