فرماندار ایالت ایندیانای آمریکا در تداوم سفرهای اخیر هیات‌های سیاستمداران رده بالای آمریکایی در ماه جاری میلادی به تایوان، روز یکشنبه وارد این جزیره شده و امروز به دیدار رئیس اجرایی تایوان رفت.