جدای از اهداف کلان دو کشور در خصوص رایزنی در دوران گذار امنیت بین الملل و منطقه ای در پرتو بحران اوکراین، سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو اهداف مشخصی را در خصوص برجام پیگیری می کند و ایران این انتظار را دارد که روسیه نقش مثبت و تسهیل گر خود در مذاکرات را ادامه داده و مذاکرات روند طبیعی خود را طی کند.