سفارت فرانسه در تهران اعلام کرد که این سفارت.روادید صادر می کند.