سفارت فرانسه در تهران اعلام کرد که این سفارت همچنان روادید صادر می کند.