نیرو‌های امنیتی عربستان تعدادی از شهروندان را که در شهر “بریده” در منطقه القصیم در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی ولیعهد عربستان دست به تظاهرات زدند، بازداشت کردند.