«مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر عراق با ابراز امیدواری نسبت به «حل بن‌بست سیاسی» از همه گروه‌ها خواست وارد گفت‌وگو شوند.