سرمای شدید در ایالت پنجاب در شرق پاکستان، به مرگ ۲۱ نفر منجر شد.