وزیر نفت دولت نجات ملی یمن از سرقت ۹.۵ میلیارد دلار درآمد نفتی این کشور در بازه زمانی ۵ سال خبر داد.