یکی از خدمه لیدی گاگا که سگ‌های او را برای پیاده‌روی بیرون برده بود، چهار بار از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.