رییس سازمان آتش نشانی بانه گفت: سرعت زیاد خودرو پژو سورای باعث ایجاد تصادف زنجیره‌ای سه خودرو و آتش سوزی ۲ دستگاه از این ماشین‌ها شد.