۱۶۲ نفر به دلیل برودت هوا در افغانستان، از ۱۰ ژانویه (ظرف ۱۸ روز اخیر) تاکنون جان خود را از دست داده‌اند.