به گفته سرپرست وزارت امور کشور دولت موقت طالبان آمریکا با امتناع از به‌رسمیت شناختن طالبان، دروازه‌های دشمنی علیه مردم افغانستان را به‌طور کامل باز نگه می‌دارد.