«جن ساکی» سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای از ابتلایش به ویروس کرونا و مثبت شدن آزمایش خود در روز یکشنبه خبر داد.