باشگاه رئال مادرید وضعیت انتقال ستاره ایتالیایی باشگاه یوونتوس را زیر نظر دارد.