جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا ادعا کرد رویکرد واشنگتن تلاش برای بازگشت به پایبندی متقابل به برجام بوده است.