«علی التمیمی»، کارشناس حقوقی عراق در سخنانی به توضیح سازوکار انتخاب رئیس جمهوری جدید و شروط لازم برای آن پرداخت.