شورای امنیت سازمان ملل متحد از موافقت خود برای حضور تیم‌هایی از سوی سازمان ملل برای نظارت بر انتخابات پارلمانی عراق خبر داد.