هشدار این مقام سازمان ملل درباره تداوم فعالیت گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه درش رایطی صورت گرفته که طی روزهای اخیر گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارنظرهای زیادی درباره کشته شدن سرکرده داعش مطرح شده است.