هیئت نمایندگی سازمان ملل در عراق به خشونت‌ها و درگیری‌های روز جمعه نیروهای امنیتی و معترضان به نتایج انتخابات در بغداد واکنش نشان داد و خواستار خویشتنداری هر یک از طرف‌ها شده است.