دبیر کل شورای عالی هماهنگی امور بشردوستانه در صنعاء تاکید کرد که سازمان ملل طی شش سال تجاوز ائتلاف سعودی علیه یمن، هیچ اقدام جدی برای توقف تجاوز و محاصره علیه یمن انجام نداده است.