سازمان ملل اعلام کرده که به تقریبا ۵ میلیارد دلار کمک برای افغانستان در سال ۲۰۲۲ نیاز دارد. این بزرگترین طرح درخواست کمک رسانی این نهاد بین المللی فقط برای یک کشور، آن هم با هدف جلوگیری از بروز فاجعه انسانی است.