عاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده امداد اضطراری از جامعه بین الملل خواست تا ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای کمک های بشر دوستان برای افغانستان جمع آوری کنند.