در اسپری دانشگاه هلسینکی، از نوعی پادتن آزمایشگاهی مشابه پادتن‌های مونوکلونال استفاده می‌شود. برخلاف پادتن‌های مونوکلونال، ذرات سیستم ایمنی مورد استفاده در این درمان، کوچک‌تر و متنوع‌تر هستند.