وزیر خارجه مجارستان اعلام کرد، این دو راکتور در نیروگاه پاکس احداث شود و پیش بینی می‌شود این راکتور‌ها تا سال ۲۰۳۰ به بهره برداری برسند.