زمانی که «ژوزه مورینیو» پس از شکست سنگین رم بیرون از هتل تیمش در شهر قدم می‌زد و دانه‌های برف از آسمان نروژ می‌بارید، یکی از مردم محلی از او پرسید «نظرت درباره سرما چیست؟» مورینیو هم برای نشان دادن شجاعتش بدون مکث زیپ کاپشن خود را باز کرد تا نشان دهد سرما و دمای زیر صفر هم، او را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد!