زمین لرزه‌ای با قدرت ۷.۳ریشتر لحظاتی پیش استان فوکوشیما در سواحل شمال شرقی ژاپن را لرزاند.