زمین لرزه ای قدرتمند روز جمعه در آبهای مجاور جزایر «کرمادک» نیوزلند در عمق ۲۲۲.۳ کیلومتری به وقوع پیوست.