زلنسکی پیشتر از پارلمان اوکراین خواسته بود تا حکومت نظامی در اوکراین را برای ۳۰ روز دیگر تمدید کند.