وزارت دفاع بریتانیا در آخرین به‌روزرسانی اطلاعاتی خود می‌گوید «بخش عمده» نیروهای روسیه اکنون در ۲۵ کیلومتری مرکز شهر کی‌یف هستند.