زلنسکی در گفتگو با یک پایگاه خبری اینترنتی در اوکراین تاکید کرد: «هیچ اولتیماتومی از جانب روسیه پذیرفتنی نیست. برای آنکه به اولتیماتوم‌های شما احترام گذاشته شود ابتدا باید همه ما را نابود کنید.»