زمین لرزه قدرتمندی به قدرت ۶ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) بامداد پنجشنبه الجزایر را لرزاند.