مرکز زلزله شناسی مدیترانه اروپایی از وقوع زمین لرزه‌ای با قدرت ۷.۲ ریشتر در جزایر لویالتی واقع در اقیانوس آرام خبر داد.