یک تاجر صهیونیست فاش کرد که رئیس موساد در ازای ترفیع متعهد به وفاداری شخصی به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و همسرش شده است.