سه مجموعه بزرگ سینماهای زنجیره‌ای در آمریکا اعلام کردند استفاده از ماسک برای کسانی که واکسیناسیون کامل انجام داده باشند از این پس اجباری نخواهد بود.