به منظور مهار شیوع کووید-۱۹, مسافران هواپیما و وسائل حمل و نقل عمومی از این هفته ملزم خواهند بود ماسک بزنند.