منابع فلسطینی از زخمی شدن ۷۹ فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست در کرانه باختری خبر دادند.