بیش از ۴۰۰ فلسطینی در جریان درگیری با نظامیان رژیم صهیونیستی در کرانه باختری زخمی شدند.