چهار سرباز رژیم صهیونیستی در پی حمله با خودرو در محله الشیخ جراح در قدس زخمی شدند.