سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت، مشکلات عدیده‌ای در روابط بین آمریکا و روسیه وجود دارد؛ اما روند مذاکرات مستمر است و جنبه‌های مثبتی دارد.