منابع خبری چهارشنبه شب از درگذشت «جان مگوفولی» رییس جمهوری تانزانیا خبر دادند.