«محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی شب گذشته در جریان مشارکت در چهارمین کنفرانس ابتکار آینده سرمایه گذاری، از استراتژی شهر ریاض رونمایی کرد.