استاندار عدن با اشاره به اقدام ریاض در اعزام نیروی نظامی بیشتر به عدن گفت که سعودی‌ها دیگر به ابزارهای قدیمی خود در این شهر اعتماد ندارند و می‌خواهند خود عدن را به مرکز نفوذ صهیونیست‌ها تبدیل کنند.