دیدار شی از چین در حالی صورت خواهد گرفت که روابط تیره و تاری میان «محمد بن سلمان» با «جو بایدن» رئیس جمهوری امریکا وجود دارد. بایدن در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۰ میلادی وعده داده بود با عربستان سعودی به مثابه یک کشور «یاغی» رفتار کند.