معاون وزیر خارجه روسیه پیش از نشست وزرای خارجه روسیه و آمریکا در ژنو به منظور گفتگو درباره تنش‌ها بر سر اوکراین، گفت مسکو از واشنگتن ترسی ندارد.