این کشور پیشتر به سبب موفقیت در مهار شمار مبتلایان به کرونا در صدر کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه قرار داشت.