موارد روزانه تازه ابتلا به ویروس کرونا در اتریش روز چهارشنبه رکورد قبلی را شکست.