رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه دو پایگاه در شهر دیرالبلح واقع در مرکز غزه را بمباران کرد.